Symetria Facebok page
JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost

 

KURS TERAPIA MANUALNA TKANEK MIĘKKICH (TMTM)

Szkolenie ma charakter eklektyczny i obejmuje doniesienia z wybranych systemów szeroko rozumianej terapii manualnej – min. z: masażu łącznotkankowego i segmentarnego, manualnej medycyny mięśniowo-szkieletowej, terapii manualnej holistycznej, rehabilitacji odruchową lokomocją, mięśniowo-powięziowego uwalniania, technik rozluźniania pozycyjnego, głębokiego systemu stabilizacji mięśniowej, medycyny ortopedycznej, masażu głębokiego, rehabilitacji opartej na patobiomechanice, terapii nerwowo-mięśniowej i innych – zintegrowanych neurofizjologiczną koncepcją terapii manualnej tkanek miękkich. Szkolenie ma charakter podyplomowego dokształcania zawodowego: fizjoterapeutów, masażystów i lekarzy.

 

Moduł I: MOBILIZACJE TKANEK MIĘKKICH (MTM I)

Ramowy program 20 godzinnego kursu (godz. wykładowe):

Cel szkolenia:

Doskonalenie manualnej oceny i normalizacji dysfunkcji tkanek miękkich opartej na technikach bezpośrednich.

Zagadnienia teoretyczne:

 • Definicja i przedmiot MTM.
 • Koncepcja morfologizacji dysfunkcji (od patofizjologii do patomorfologii tkankowej)
 • Patofizjologiczna zmiana tkanek (PZT) w ocenie palpacyjnej.
 • Patofizjologiczna bariera tkankowa jako wyraz dysfunkcji tkankowej.
 • Koncepcja „pamięci tkankowej”.
 • Metodyka wykonania technik terapeutycznych: kompresji niedokrwiennej, rozcierania poprzecznego, rozluźniania mięśniowo-powięziowego w kierunkach bezpośrednich i relaksacji poizometrycznej mięśni (PIR).

Zagadnienia praktyczne:

Górny kwadrant ciała:

 • Anatomia palpacyjna i topograficzna struktur górnego kwadrantu ciała.
 • Badanie i mobilizacje skóry, tkanki łącznej podskórnej, powięzi powierzchownej, powięzi głębokich, więzadeł i mięśni okolic:

– głowy i szyi,

– obręczy barkowej,

– klatki piersiowej i pleców,

– ramienia, przedramienia i ręki.

Dolny kwadrant ciała:

 • Anatomia palpacyjna i topograficzna struktur dolnego kwadrantu ciała.
 • Badanie i mobilizacje skóry, tkanki łącznej podskórnej, powięzi powierzchownej, powięzi głębokich, więzadeł i mięśni okolic:

– brzucha i lędźwi,

– obręczy biodrowej,

– biodra i uda,

– podudzia i stopy.

Techniki specjalne:

 • PIR kluczowych mięśni.
 • Badanie i dezaktywacja mięśniowych punktów spustowych.
 • Ocena i dezaktywacja aktywnych blizn.

Zagadnienia kliniczne:

 • Wybrane wzorce zaburzeń powięzi powierzchownej.
 • Wybrane wzorce zaburzeń powięzi głębokich.
 • Fenomen łańcuchów dysfunkcji układu ruchu, ich ogniw pierwotnych i wtórnych.
 • Wzorce projekcji bólowej tzw. ogniw pierwotnych łańcuchów dysfunkcji.
 • Strategia terapeutyczna.
 • Reakcje pozabiegowe.
 • Objawy „czerwonych flag”
 • Przeciwwskazania do MTM.

Prowadzenie kursu:

mgr fizjoterapii Zbigniew Nowosad – terapeuta i nauczyciel terapii manualnej oraz mgr fizjoterapii Jarosław Woźnicki – terapeuta i nauczyciel terapii manualnej.

Szkolenie i prowadzący posiadają akredytację Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej w Modelu Holistycznym.

Cena kursu: 600 zł za moduł (w cenie kursu książka „Mobilizacje tkanek miękkich” dla każdego uczestnika)

 

Moduł II: MOBILIZACJE TKANEK MIĘKKICH (MTM II)

Ramowy program 20 godzinnego kursu (godz. wykładowe):

Cel szkolenia:

Doskonalenie manualnej oceny i normalizacji dysfunkcji tkanek miękkich opartej na technikach pośrednich. Ocena i terapia dysfunkcji płaszczyzn poprzecznych.

Zagadnienia teoretyczne:

 • Neurofizjologiczna koncepcja MTM.
 • Płaszczyzny poprzeczne jako system reagowania psychosomatycznego:

– płaszczyzna głowowo-żuchchwowa,

– płaszczyzna górnego otworu klatki piersiowej,

– płaszczyzna przepony klatki piersiowej,

– płaszczyzna dna miednicy,

– płaszczyzna podeszwowa stóp.

 • Struktury kluczowe płaszczyzn poprzecznych.
 • Metodyka wykonania technik terapeutycznych: mięśniowo-powięziowego rozluźniania spoczynkowego (technika punktu neutralnego), mięśniowo-powięziowego rozluźniania w kierunkach pośrednich, hamowania antagonistycznego mięśni (HA).

Zagadnienia praktyczne:
Górny kwadrant ciała:

 • Anatomia palpacyjna i topograficzna struktur górnego kwadrantu ciała.
 • Badanie i mobilizacje skóry, tkanki łącznej podskórnej, powięzi powierzchownej, powięzi głębokich, więzadeł i mięśni okolic:

– głowy i szyi,

– obręczy barkowej,

– klatki piersiowej i pleców,

– ramienia, przedramienia i ręki.

Dolny kwadrant ciała:

 • Badanie i mobilizacje skóry, tkanki łącznej podskórnej, powięzi powierzchownej, powięzi głębokich, więzadeł i mięśni okolic:

– brzucha i lędźwi,

– obręczy biodrowej,

– biodra i uda,

– podudzia i stopy.

Techniki specjalne:

 • HA kluczowych mięśni.
 • Badanie i dezaktywacja mięśniowych punktów spustowych.
 • Testy oceny przyczynowo-skutkowych zależność zachodzących między płaszczyznami poprzecznymi ciała.

Zagadnienia kliniczne:

 • Strategia terapeutyczna c.d.
 • Znaczenie kliniczne płaszczyzn poprzecznych.
 • Znaczenie kliniczne aktywnych blizn.
 • Reakcje pozabiegowe c.d.
 • Objawy „czerwonych flag” c.d.
 • Przeciwwskazania do MTM c.d.

Prowadzenie kursu:

mgr fizjoterapii Zbigniew Nowosad – terapeuta i nauczyciel terapii manualnej oraz mgr fizjoterapii Jarosław Woźnicki – terapeuta i nauczyciel terapii manualnej.

Szkolenie i prowadzący posiadają akredytację Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej w Modelu Holistycznym.

Cena kursu: 600 zł za moduł

 

Moduł IIIMOBILIZACJE TKANEK MIĘKKICH (MTM III)

Ramowy program 20 godzinnego kursu (godz. wykładowe):

Cel szkolenia:

Doskonalenie manualnej oceny i normalizacji dysfunkcji segmentów ruchowych kręgosłupa i stawów obwodowych opartej na technikach mobilizacji spoczynkowych („miękkie mobilizacje stawowe”).

Zagadnienia teoretyczne:

 • Przegląd wybranych koncepcji mobilizacji stawowych technikami pozycjonowania spoczynkowego – podobieństwa i różnice.
 • Podstawowe pojęcia: segment ruchowy kręgosłupa, punkt wskaźnikowy dysfunkcji segmentu ruchowego kręgosłupa i punkt wskaźnikowy dysfunkcji mięśniowej.
 • Koncepcja kontinuum choroby przeciążeniowej kręgosłupa.
 • Metodyka wykonania technik mobilizacji stawowych pozycjonowaniem spoczynkowym.

Zagadnienia praktyczne:

Kręgosłup szyjny:

 • Anatomia palpacyjna i topograficzna struktur kręgosłupa szyjnego.
 • Badanie i mobilizacje spoczynkowe segmentów ruchowych kręgosłupa C

Kręgosłup piersiowy:

 • Anatomia palpacyjna i topograficzna struktur kręgosłupa Th.
 • Badanie i mobilizacje spoczynkowe segmentów ruchowych kręgosłupa Th.

Kręgosłup lędźwiowy:

 • Anatomia palpacyjna i topograficzna struktur kręgosłupa L.
 • Badanie i mobilizacje spoczynkowe segmentów ruchowych kręgosłupa L.

Miednica i kończyna dolna:

 • Anatomia palpacyjna i topograficzna stawów miednicy i stawów kończyny dolnej.
 • Badanie i mobilizacje spoczynkowe stawów miednicy i kończyny dolnej.

Obręcz barkowa i kończyna górna:

 • Anatomia palpacyjna i topograficzna stawów obręczy barkowej i kończyny górnej.
 • Badanie i mobilizacje spoczynkowe stawów obręczy barkowej i kończyny górnej.

Zagadnienia kliniczne:

 • Mięśnie wskaźnikowe korzeni nerwowych.
 • Mięśnie wskaźnikowe dysfunkcji segmentów ruchowych kręgosłupa.
 • Punkty wskaźnikowe dysfunkcji segmentów ruchowych kręgosłupa.
 • Punkty wskaźnikowe dysfunkcji stawów obwodowych.
 • Objawy dysfunkcji poszczególnych segmentów ruchowych kręgosłupa.
 • Objawy dysfunkcji poszczególnych stawów obwodowych.
 • Objawy „czerwonych flag”
 • Przeciwwskazania do mobilizacji spoczynkowych stawów.

Prowadzenie kursu:

mgr fizjoterapii Zbigniew Nowosad – terapeuta i nauczyciel terapii manualnej oraz mgr fizjoterapii Jarosław Woźnicki – terapeuta i nauczyciel terapii manualnej.

Szkolenie i prowadzący posiadają akredytację Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej w Modelu Holistycznym.

Cena kursu: 600 zł za moduł

 

Regulamin szkoleń organizowanych przez:

„SYMETRIA” Rehabilitacja Lecznicza Zbigniew Nowosad i „SYMETRIA” Rehabilitacja Lecznicza Jarosław Woźnicki

 1. Zgłoszenia na kurs można dokonać za pośrednictwem: formularza zgłoszeniowego na kurs (www.symetria.org zakładka szkolenia), drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 508 081 206.
 2. Kandydaci na szkolenie są kwalifikowani według kolejności nadchodzących zgłoszeń.
 3. Każdy zakwalifikowany uczestnik szkolenia otrzymuje od organizatora potwierdzenie przyjęcia na kurs drogą mailową lub telefonicznie.
 4. Organizator wyznacza kwotę zaliczki na szkolenie i termin jej wpłaty na konto bankowe organizatora (dane podawane przez organizatora w informacji zwrotnej dla osób, które zgłosiły się na kurs).
 5. Pozostała część opłaty za kurs może zostać wniesiona przelewem bankowym lub osobiście u organizatora w pierwszym dniu szkolenia.
 6. W razie rezygnacji ze szkolenia, organizator zwraca kandydatom na szkolenie wniesione opłaty, pomniejszone o koszty manipulacyjne.
 7. Organizator wystawia uczestnikom szkolenia faktury za szkolenie podczas jego trwania.
 8. Każdy uczestnik szkolenia jest zobowiązany przedstawić organizatorowi dokument potwierdzający posiadane kwalifikacje zawodowe w pierwszym dniu szkolenia i przed jego rozpoczęciem.
 9. Każdy uczestnik szkolenia, który cierpi na schorzenia, które mogą stanowić p/wskazania lub ograniczenia do wykonywania ćwiczeń technik diagnostycznych i zabiegowych, zobowiązany jest niezwłocznie o tym powiadomić organizatora.
 10. Rejestracja przebiegu szkolenia na nośnikach elektronicznych możliwa jest po uzyskaniu zgody organizatora szkolenia i prowadzącego zajęcia.
 11. Rejestracja na nośnikach elektronicznych nauczanych technik terapeutycznych odbywa się bez ograniczeń, pod warunkiem, że dokonuje się przez uczestników szkolenia na samych sobie i za obopólna zgodą ćwiczącego i rejestrującego.
 12. Prowadzący szkolenie ma prawo do ochrony wizerunku własnej osoby, poprzez brak zgody na rejestrację swojej osoby na nośnikach elektronicznych przez uczestników szkolenia.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu, miejsca szkolenia i prowadzącego szkolenie – wówczas potencjalnym uczestnikom kursu przysługuje prawo rezygnacji ze szkolenia i zwrotu wniesionej opłaty.
 14. Zgłoszenie swojego uczestnictwa w szkoleniu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu szkoleń.